Siirry pääsisältöön

Palaute ja ohjeet

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta. Muistutuksen voi tehdä päiväkodinjohtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille.

Toimintaohje

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai sinulla on huomautettavaa siitä, keskustele aina ensin päiväkodinjohtajan kanssa. Jos asiat eivät selviä keskustelemalla, voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Tee muistutus pääsääntöisesti kirjallisesti. Lähetä muistutus osoitteeseen Luumäen kunta, Linnanlantie 33, 54500 Taavetti, josta se ohjataan asianosaisille jatkokäsittelyyn.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 54 §

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540#Pidp446044032

Yhteystiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies

Heli Tiusanen
044 7485306
heli.tiusanen@socom.com

Muistutus (Ekhva)

https://www.ekhva.fi/wp-content/uploads/2022/08/Muistutus-perhe-ja-sosiaalipalvelut_.pdf

EKHVA:n lomake muistutuksen tekemiseen. HUOM! Toimitetaan osoitteeseen Linnalantie 33, 54500 Taavetti.