Siirry pääsisältöön

Vesien suojelu ja valvonta

Vesiensuojelun merkitys korostuu Luumäen kunnan ympäristönsuojelussa. Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa vesiensuojelua omalla toimialueellaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristö- ja vesilainsäädäntöä sekä toimii lupaviranomaisena sille laissa säädetyin valtuuksin.

Vesipuitedirektiivin henkeä noudattaen vesiensuojelun tavoitteena myös täällä on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene. Tavoitteena on, että vesistöjen tila on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2021. Käytännössä tämä tarkoittaa vesiensuojelun huomioimista lähes kaiken toiminnan osalta, oli sitten kyse teollisesta toiminnasta, maataloudesta tai yksityisestä asumisesta ja mökkeilystä.

Järven kunnostamiseksi on olemassa mm. seuraavia keinoja:

  • järveen tulevan kuormituksen vähentäminen
  • vesikasvien vähentäminen
  • hoitokalastus
  • järven pinnan nostaminen

Mikäli järven ympärillä olevilla kiinteistönomistajilla on yhteistä halukkuutta järven kunnostamiseen, ottakaa yhteyttä Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteeriin.

Vedenlaatutietoja voi tiedustella kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä. Mikäli haluat itse ottaa pinta-vesinäytteen, saat näytepullot kunnan ympäristönsuojelutoimistosta.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Juha Tervonen
040 5686 818