Siirry pääsisältöön

Tiedottaminen

Kunnilla on velvollisuus tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista asioista, suunnitelmista, asioiden käsittelystä, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Kuntalaisilla on siis oikeus saada selkeästi esitettyä tietoa elämäänsä vaikuttavista asioista.

Asioista tulee tiedottaa mahdollisimman kattavasti ja laajasti asioiden käsittelyn eri vaiheiden aikana. Kuntalaisia on myös informoitava heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa tai antaa palautetta asiaan liittyen. Kuntalain mukaan tiedottamisen laajuus ja tavat ovat kunnan omassa harkinnassa.

TODO näytetään tuotannossa??