Siirry pääsisältöön

Lautakunnat

Lautakuntien määrästä ja jäsenten nimittämisestä vastaa kunnanvaltuusto. Lautakuntien jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan vastuulla on huolehtia kuntavaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa ennakkoäänestyksen, vaalipäivän äänestyksen ja laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut, vaaleista tiedottaminen ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistus.

Kunnallisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta vastaanottaa ja tarkastaa ehdokashakemukset, laatii ehdokaslistojen yhdistelmät, tekee tarkastuslaskennan kunnassa annetuista äänistä ja vahvistaa ja julkistaa vaalien tulokset.

Luumäen keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2024–2025

 • Annikki Knaapi, puheenjohtaja
 • Johannes Pohjala, varapuheenjohtaja
 • Tarja Nokelainen
 • Esko Huopainen
 • Kai Kaltto

Varajäsenet

 1. Marja Laari
 2. Vesa Simola
 3. Merja Lohi
 4. Heikki Huopainen
 5. Oskar Pesu

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Luumäen sivistys-ja hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päättää toimialaan liittyvistä asioista ja tehtävistä. Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan alaisen sivistystoimen tehtäväalueina ovat sivistyspalvelujen hallinto, lukio-opetus, perusopetus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri ja vapaa-aika (kirjasto-, kultuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut).

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan.

Luumäen sivistys-ja hyvinvointilautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2024–2025:

 • Puheenjohtaja: Henri Hirvikallio (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Tommi Timperi)
 • Varapuheenjohtaja: Iiro Venäläinen (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Kai Kaltto)
 • Suvi Vallentin (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Galina Punkkinen)
 • Timo Ahola (ps.) (henkilökohtainen varajäsen Antti Laitala)
 • Merja Hämäläinen (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Heidi Huuhilo)
 • Juha Rintamäki (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Antero Paananen)
 • Jenni Hyytiäinen (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Sanna Laine )

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tilintarkastajan valinta, tilintarkastuskertomuksen käsittely ja kannanotto tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä.

Luumäen tarkastuslautakunta laatii vuosittain tarkastus- ja arviointikertomuksen, jossa se arvioi kunnan tilinpäätöstä sekä valtuuston toiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista.

Luumäen tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2024–2025

Puheenjohtaja: Virpi Nurmilaukas (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Joakim Wainonen)
Varapuheenjohtaja: Mari Kurkan (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Kai Kaltto)
Johannes Pohjala (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Petra Hedenstam)
Virpi Kosonen (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Suvi Vallentin)
Seiku Kaita (ps.) (henkilökohtainen varajäsen Sami Karvanen)

Luumäen teknisen lautakunnan tehtävänä on päättää toimialaan liittyvistä tehtävistä ja asioista.

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kunnan teknisten toimintojen toteuttaminen sekä kuntayhteisön toimintamahdollisuuksien ja ympäristön turvaaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Luumäen tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2024–2025

Puheenjohtaja: Markku Huopainen (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Arvi Mättö)
Varapuheenjohtaja: Tarja Kyllönen (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Sanna Laine)
Erkki Kurppa (kd.) (henkilökohtainen varajäsen Timo-Esa Tuuri)
Rasmus Lempinen (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Timo Kuhmola)
Virpi Kosonen (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Galina Punkkinen)
Milko Kiviranta (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Mikko Vanhalakka)
Anniina Törönen (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Maria Ikonen)

Ympäristölautakunnan tehtävänä on päättää ympäristöön liittyvistä asioista ja tehtävistä kunnassa.  Tehtäväalueita ovat ympäristönsuojelu, maa-ainesten ottamisen valmistelu ja valvonta sekä määriteltyjen lakien vastaavana ja valvovana viranomaisena toimiminen.

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, joka huolehtii rakennustoiminnan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalaisten etua, palveluiden laatua ja kustannusten kehittymistä yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluiden toteutumisessa seudullisessa ympäristötoimessa.

Luumäen ympäristölautakuntaan kuuluu 5 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2024–2025

Puheenjohtaja: Anni Simola (kesk.) (varajäsen Milko Kiviranta)
Varapuheenjohtaja: Vesa Piitulainen (sd.) (varajäsen Galina Punkkinen)
Janne Laine (kok.) (varajäsen Oskar Pesu)
Juha Rantakaulio (ps.) (varajäsen Antti Laitala)
Heidi Huuhilo (kesk.) (varajäsen Jenni Hyytiäinen)