Siirry pääsisältöön

Lautakunnat

Lautakuntien määrästä ja jäsenten nimittämisestä vastaa kunnanvaltuusto. Lautakuntien jäsenten toimikausi kestää neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan vastuulla on huolehtia kuntavaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa ennakkoäänestyksen, vaalipäivän äänestyksen ja laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut, vaaleista tiedottaminen ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistus.

Kunnallisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta vastaanottaa ja tarkastaa ehdokashakemukset, laatii ehdokaslistojen yhdistelmät, tekee tarkastuslaskennan kunnassa annetuista äänistä ja vahvistaa ja julkistaa vaalien tulokset.

Luumäen keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2021–2023:

 • Annikki Knaapi, puheenjohtaja
 • Johannes Pohjala, varapuheenjohtaja
 • Aino Korhonen
 • Esko Huopainen
 • Kai Kaltto
Varajäsenet
 1. Marja Laari
 2. Vesa Simola
 3. Merja Lohi
 4. Heikki Huopainen
 5. Oskar Pesu

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Luumäen sivistyslautakunnan tehtävänä on päättää toimialaan liittyvistä asioista ja tehtävistä. Sivistyslautakunnan alaisen sivistystoimen tehtäväalueina ovat sivistyspalvelujen hallinto, lukio-opetus, perusopetus, varhaiskasvatus sekä kulttuuri ja vapaa-aika (kirjasto-, kultuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut).

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan.

Luumäen sivistyslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2021–2023:

 • Puheenjohtaja: Virpi Nurmilaukas (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Jenni Hyytiäinen)
 • Varapuheenjohtaja: Iiro Venäläinen (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Kai Kaltto)
 • Suvi Vallentin (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Galina Punkkinen)
 • Timo Ahola (ps.) (henkilökohtainen varajäsen Antti Laitala)
 • Merja Mälkiä (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Heidi Hämäläinen)
 • Juha Rintamäki (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Antero Paananen)
 • Henri Hirvikallio (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Tommi Timperi)

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tilintarkastajan valinta, tilintarkastuskertomuksen käsittely ja kannanotto tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä.

Luumäen tarkastuslautakunta laatii vuosittain tarkastus- ja arviointikertomuksen, jossa se arvioi kunnan tilinpäätöstä sekä valtuuston toiminnalle asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista.

Luumäen tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2021–2023

Puheenjohtaja: Anni Simola (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Joakim Wainonen)
Varapuheenjohtaja: Mari Obeng (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Mari Pynnönen)
Johannes Pohjala (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Petra Hedenstam)
Aino Korhonen (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Virpi Kosonen)
Seiku Kaita (ps.) (henkilökohtainen varajäsen Sami Karvanen)

Luumäen teknisen lautakunnan tehtävänä on päättää toimialaan liittyvistä tehtävistä ja asioista.

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kunnan teknisten toimintojen toteuttaminen sekä kuntayhteisön toimintamahdollisuuksien ja ympäristön turvaaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Luumäen tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2021–2023

Puheenjohtaja: Markku Huopainen (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Arvi Mättö)
Varapuheenjohtaja: Tarja Kyllönen (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Sanna Laine)
Erkki Kurppa (kd.) (henkilökohtainen varajäsen Timo-Esa Tuuri)
Rasmus Lempinen (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Timo Kuhmola)
Virpi Kosonen (sd.) (henkilökohtainen varajäsen Aino Korhonen)
Milko Kiviranta (kesk.) (henkilökohtainen varajäsen Mikko Vanhalakka)
Anniina Törönen (kok.) (henkilökohtainen varajäsen Maria Ikonen)

Ympäristölautakunnan tehtävänä on päättää ympäristöön liittyvistä asioista ja tehtävistä kunnassa.  Tehtäväalueita ovat ympäristönsuojelu, maa-ainesten ottamisen valmistelu ja valvonta sekä määriteltyjen lakien vastaavana ja valvovana viranomaisena toimiminen.

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, joka huolehtii rakennustoiminnan valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalaisten etua, palveluiden laatua ja kustannusten kehittymistä yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluiden toteutumisessa seudullisessa ympäristötoimessa.

Luumäen ympäristölautakuntaan kuuluu 5 jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano toimintakaudella 2021–2023

Puheenjohtaja: Anni Simola (kesk.) (varajäsen Milko Kiviranta)
Varapuheenjohtaja: Vesa Piitulainen (sd.) (varajäsen Galina Punkkinen)
Janne Laine (kok.) (varajäsen Oskar Pesu)
Juha Rantakaulio (ps.) (varajäsen Antti Laitala)
Heidi Hämäläinen (kesk.) (varajäsen Jenni Hyytiäinen)