Siirry pääsisältöön

Luumäen palokunta

Taavetin paloasema sijaitsee aivan kunnantalon vieressä. Taavetin aseman lisäksi kunnassa toimii sivutoiminen paloasema, joka sijaitsee Jurvalassa. Luumäen palokunnan henkilöstö on osaksi päätoimista ja osaksi sivutoimista. Päätoimista henkilökuntaa on kolme ja tällä hetkellä sivutoimista henkilökuntaa on noin 40.

Sivutoimiseen henkilökuntaan voidaan palkata hyvän fyysisen ja psyykkisen kunnon omaavia henkilöitä, jotka ensin perehdytetään tehtäviinsä palolaitoksen järjestämällä perehdyttämiskurssilla. Perehdyttämisen jälkeen henkilön tulee käydä sivutoimiselta henkilöstöltä vaadittava koulutus ja osallistuttava palokunnan viikkoharjoituksiin.

Ensihoito

Sairaankuljetuksesta Luumäellä vastaa Eksote.

Sairaankuljetus tilataan hätäkeskuksesta yleisestä hätänumerosta 112.

Luumäen palokunta suorittaa ensihoitoa molemmilta paloasemilta. Palokunnan varusteisiin kuuluvat mm. hapenantovälineet, defibrillaattori ym. potilaan tutkimiseen ja hoidon aloittamiseen tarvittavat välineet.

Riippumatta kohteeseen lähetetyn avun määrästä tai laadusta joutuu hoitoon kuljetettu (tai kohteessa lääkehoidettu) potilas maksamaan saamastaan palvelusta vain voimassa olevan omavastuun suuruisen korvauksen. Kansaneläkelaitos ja kunnan terveyskeskus vastaavat muista toiminnasta aiheutuneista kustannuksista.

Jos potilas on osastohoidossa Etelä-Karjalan keskussairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla tai Vallikodin osastolla, ovat laitokset vastuussa potilaan kuljettamisesta. Tuolloin kuljetus on potilaalle kokonaan maksuton.