Siirry pääsisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus on aikuisten ja lasten välistä kasvatuksellista vuorovaikutusta. Se koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite.

Alle 3-vuotias lapsi

Alle 3-vuotiaan lapsen hoito on enimmäkseen hoivaa ja perustarpeista huolehtimista. Lapsen kokonaisvaltainen kehittyminen tapahtuu läheisessä suhteessa hoitajaan sekä erilaisten hoitopäivän perushoitotilanteiden, syömisen, nukkumisen, leikkimisen ja ulkoilun lomassa.

Yli 3-vuotias lapsi

Kun lapsi kasvaa, hän tarvitsee vähitellen enemmän ikätovereiden seuraa leikeissä. Lapsi on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. Hän haluaa leikkiä, liikkua, tutkia ja saada monipuolisia taiteellisia kokemuksia. Niiden avulla hän oppii uusia asioita. Esiopetus, joka on osa sekä varhaiskasvatusta että perusopetusta, on suomalaisen koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Oppimiskeinoina esiopetuksessakin korostuvat leikki, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Kunnan varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämästä varhaiskasvatuksesta sekä esiopetuksesta.

Luumäellä toimii kaksi päiväkotia, Jurvalan päiväkoti ja Taavetin päiväkoti, joista molemmat tarjoavat myös esiopetusta.

Luumäen kunnan varhaiskasvatus perustuu Luumäen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja kunkin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä kunnan omiin varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskeviin linjauksiin ja suunnitelmiin. Luumäen kunnan varhaiskasvatuksessa pidetään arvossa turvallisuutta, tasa-arvoisuutta ja kunnioitusta. Tärkeintä on lapsen hyvinvointi. Lapsen on hyvä olla ja kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa lapsia ja vanhempia kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja strategia löytyvät liitteinä täältä

Yhteystiedot

Sivistystoimenjohtaja
Kai Könönen
040 7123 994

TODO näytetään tuotannossa??