Siirry pääsisältöön

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja kerhot

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Luumäen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain 8 a luvun mukaisesti. Toimintapaikat ovat Taavetin ja Kangasvarren kouluilla. Mukaan toimintaan haetaan erillisellä aamu- ja iltapäivätoimintahakemuksella, jonka löydät tämän sivun liitteistä, tai sähköisellä hakemuksella, johon pääset tästä.

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Sitä järjestetään koulun työpäivinä klo 12–16.30 (17). Iltapäivätoiminta alkaa heti lapsen koulupäivän jälkeen ja perheet hyödyntävät tarjolla olevan toiminta-ajan tarpeidensa mukaisesti. Toiminnasta peritään kuukausimaksu 100 €, joka puolittuu, jos läsnäolopäiviä on alle kymmenen (hinta voimassa 1.4.2023 alkaen). Maksuun sisältyy välipala ja tapaturmavakuutus kerhon aikana.,

Iltapäivätoiminnan sisältö

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi sen tehtävänä on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Iltapäivätoiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota hyviin käytöstapoihin (kiusaamista vastustava KiVa Koulu -ohjelma), leikkiin ja luovaan toimintaan sekä muuhun lapsen kasvua tukevaan toimintaa, kuten liikuntaan, ulkoiluun ja kädentaitoihin. Lapsella on myös mahdollisuus levätä koulupäivän jälkeen. Kerhossa järjestetään aikaa myös koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen, mutta päävastuu läksyjen teon valvonnasta kuuluu lapsen vanhemmille.

Kerhot

Eri toimijat, kuten koulujen opettajat, paikalliset seurat ja yhdistykset järjestävät kerhoja on 1-9.-luokkien oppilaille. Kerhoja järjestetään opetushallituksen kerhotoiminnan kehittäminen -hankkeen mukaisesti. Kerhot toimivat yleensä 1-2 kertaa viikossa ja niiden tarkemmista sisällöistä ilmoitetaan kouluissa. Kerhoihin osallistuminen on vapaaehtoista.