Siirry pääsisältöön

Haja-asutuksen jätevedet

Uusi kiinteistö

Rakennusluvan hakemisen yhteydessä täytetään yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta. Lisäksi tarvitaan liitteeksi jätevesisuunnitelma. Jätevesisuunnitelma koostuu asemapiirroksesta sekä jätevesijärjestelmän pysty- ja vaakaleikkauksesta. Rakennuslupahakemus liitteineen palautetaan kunnan tekniseen toimistoon.

Vanha kiinteistö

Pelkän jätevesijärjestelmän kunnostaminen vaatii toimenpideluvan. Toimenpidelupahakemuksen liitteeksi tarvitaan jätevesisuunnitelma ja yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta. Toimenpidelupahakemus palautetaan kunnan rakennustarkastajalle.

Jätevesijärjestelmä on oltava asianmukaisessa asetuksen vaatimassa kunnossa 31.10.2019 mennessä.

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Viemäriverkoston ulkopuolisen kiinteistön omistajan tulee täyttää selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake. Täytetty lomake tulee säilyttää kiinteistöllä. Avaa ja tulosta Ympäristöhallinnon Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake täältä.

Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja lain muutos 156 d § (13.1.2017/19) 

Luumäen kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Tämä tarkoittaa enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai I-II luokan pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä joiden jätevesijärjestelmät on rakennettu ennen 1.1.2004. Kyseessä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee olla kunnossa eli täyttää perustasonvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeamisen hakeminen

Poikkeamista haetaan Luumäen kunnan ympäristöviranomaiselta täyttämällä seuraavat lomakkeet. Ne löytyvät tämän sivun alalaidasta:

  • Poikkeamisen hakulomake
  • Jätevesijärjestelmän kuvaus
  • Jätevesien vähäisyys
  • Liittäminen viemäriverkkoon
  • Elämäntilanteet
  • Varallisuus

Lomakkeet tulee toimittaa joko postitse tai sähköpostitse kunnan ympäristönsuojelusihteerille. Postiosoite on:

Luumäen kunta
Ympäristönsuojelu
Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Ympäristönsuojelusihteerin yhteystiedot näkyvät sivun alalaidassa. Kunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (a) luumaki.fi. 

Lisätietoja saa tarvittaessa ympäristönsuojelusihteeriltä.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Juha Tervonen
040 5686 818