Skip to main content

Muu opetus

SampoLAB Osaajaverstas Luumäelle

Euroopan Unionin osarahoittamassa SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavat koulutus- ja yrityspalvelut viedään oppilaitoskampusten ulkopuolelle. Pilottikuntana on Luumäki. Saimaan ammattiopisto toimii ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja LAB-ammattikorkeakoulu korkea-asteen koulutuksen järjestäjänä ja yrityspalveluiden tarjoajana.

Hankkeen tavoitteena on:

- Luoda paikallinen, toimintaa tukeva työelämäverkosto, joka yhdistää yritysten, kunnan elinkeinoelämän kehittämistarpeet ja oppilaitosten toiminnan pysyväksi kumppanuuneksi.

- Tuoda paikallisen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta oppilaitosten ulkopuolelle.

- Työllistää nuoria, työttömiä, alanvaihtajia, paluumuuttajia ja maahanmuuttajia paikkakuntien yrityksiin, yrittäjiksi sekä innostaa jatko-opintoihin.

- Tarjota työssäoleville osaamista täydentävää koulutusta.

- Luoda kustannustehokas koulutus- ja kehittämismalli, jossa yhdistetään yhteisöllinen tiimioppiminen yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen ja yrittäjyyteen.

- Valmentaa, tukea ja sparrata opettajia ja työpaikkaohjaajia heidän muuttuvissa rooleissaan.

Oppimisympäristönä toimii parasta aikaa etsinnässä oleva Luumäen keskustassa sijaitseva tiimioppimiseen soveltuva tila. Tila palvelee myös opiskelijoiden ja paikallisen elinkeinoelämän kohtaamispaikkana tarjoten tietoa opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä yrittäjyyspalveluista. Kehitettävässä koulutusmallissa oppiminen ja opiskelu perustuu tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen. Opiskelijat muodostavat oppivan yhteisöllisen tiimin, mutta kukin suorittaa opiskelijan oman opiskelusuunnitelman mukaista tutkintoa, tutkinnon osia tai täydentää osaamistaan.

TOTEUTUSAIKA

1.3.2023 - 28.2.2025

PROJEKTIN TILA

Käynnissä

TOTEUTUSALUE

Kansallinen

RAHOITUS

ESR 2021-2027

Lisätietoja Osaajaverstaasta saat Luumäen kunnan työllisyys- ja koulutuskoordinaattori Jaana Kiiskeltä puh. 040 664 6355 jaana.kiiski@luumaki.fi

Kuva Euroopan Unionin rahoitustuesta hankkeelle

 

Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää Luumäellä kansalaisopistotoimintaa. Luumäellä Etelä-Karjalan kansalaisopiston yhteyshenkilönä toimii Annikki Hyytiäinen.

Lisätietoa kansalaisopistosta ja sen kurssitarjonnasta löydät Etelä-Karjalan kansalaisopiston verkkosivuilta.

Pohjois-Kymen musiikkiopisto

Kouvolassa toimiva Pohjois-Kymen yksityinen musiikkiopisto antaa säveltaiteen perusopetusta ja valmennusta alan ammattiopintoihin. Kunnan edustajana musiikkiopiston hallituksessa toimii luokanopettaja Eeva Tanskanen. Musiikkopiston verkkosivut löytyvät täältä.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteelliselta tasolta toiselle etenevää ja ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Se antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.

Luumäellä taiteen perusopetuksen järjestämisestä vastaa Etelä-Karjalan kansalaisopisto. Taiteen perusopetusta järjestetään vaihtelevasti Taavetin ja Kangasvarren kouluilla.