Siirry pääsisältöön

Vesilaitos

Kunnallinen vesilaitos palvelee noin 3600 kuntalaista jakaen talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä ja ottamalla vastaan muodostuneen jäteveden. 

Vesijohtoverkostoon johdetaan vettä kahdelta vedenottamolta. Taavetin vedenottamolta pumpataan vettä verkostoon noin 140 000 m³ vuodessa ja Jurvalan vedenottamolta noin 40 000 m³ vuodessa. 

Taavetin, Jurvalan ja Uron jätevedet puhdistetaan Taavetin puhdistamolla. Puhdistamolle tuleva viemärivesi, noin 850 m³/d, puhdistetaan ja johdetaan Kirkkojoen kautta Urpalanjokeen.

Luumäen Keijaskankaalla toimii vuonna 2006 rakennettu varavedenottamo. Sen tarkoituksena on Taavetin vedenottamon kloridipitoisen veden laadun parantaminen. Lisäksi sen avulla turvataan tarvittaessa mahdollisen pohjavesihäiriön tapahtuessa jakeluun kelpaavan verkostoveden laatu.

  • Veden kokonaiskovuus Jurvalassa 2,3 odH ja 0,41 mmol/l.
  • Veden kokonaiskovuus Taavetissa 3,8 odH ja 0,67 mmol/l.

Veden laadun uusimmat tutkimustulokset löydät linkistä vesi.fi

Yhteystiedot

 

Vt.Tekninen johtaja
Mikko Hiltunen
040 628 0550

Palvelusihteeri
Tuula Kuningas
040 185 5812

Jätevedenpuhdistamo
Haminantie 251

Vesilaitoksen hoitaja
Heikki Ovaska
0400 896 165