Siirry pääsisältöön

Ilmansuojelu

Luumäen kunnan alueella ilmanlaatuun vaikuttavat erityisesti liikenteen hiukkaspäästöt. Laajemmalti Luumäellä ja sen lähikunnissa ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat myös kaukokulkeumana tulevat savu- ja hiukkaspäästöt.

Kunnissa kasvihuonekaasuista johtuvaa ilmastonmuutosta voidaan pyrkiä hidastamaan vähentämällä ja valvomalla alueella syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Niiden vähentäminen onnistuu esimerkiksi energiaa säästämällä, uusiutuvia energialähteitä suosimalla ja asianmukaisella jätteenkäsittelyllä.

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävien tahojen tulee tehdä ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Toinen vaihtoehto on hakea toiminnalle ympäristölupaa riippuen liuottimien vuosittaisesta kulutuksesta.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Juha Tervonen
040 5686 818