Siirry pääsisältöön
Palvelu

Jätehuoltoon liittyminen

Liity jätehuoltoon ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta. Voit tehdä sopimuksen kolmella tavalla.

  1. Oman jäteastian tyhjennys
  2. Aluekeräyspisteen käyttö
  3. Yhteinen jäteastia naapurin kanssa

Ehdot ja kriteerit

Jos asut maaseudulla, aluekeräyspisteen käyttö saattaa olla ainut vaihtoehto.

Toimintaohjeet

Ota yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta. Ilmoita yhteisen jäteastian, eli kimppa-astian käytöstä lähettämällä kimppa-ilmoitus postitse tai täyttämällä sähköinen kimppailmoitus.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Jätehuollon maksut päättää joka vuosi Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen. Maksut määräytyvät jäteastian koon, jätelajikkeen ja kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Hinnastot löytyvät verkkosivuilta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastian tyhjennys tapahtuu tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistö lajittelee jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoi biojätteitä, tyhjennysväliä voi tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646