Siirry pääsisältöön
Palvelu

Jätehuollon neuvonta

Kysy jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä, vastaanottopaikoista tai jätehuollon järjestämisestä.

  • Tilaa oppaita ja esitteitä.
  • Tutustu lajitteluohjeisiin verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavilla.
  • Voit pyytää asiantuntijaamme kertomaan jätehuollosta omaan tilaisuuteen tai tapahtumaan.
  • Varaa tutustumiskäynti Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

Toimintaohjeet

Ole yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimella tai sähköpostilla.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210978