Siirry pääsisältöön
Julkaistu 8.5.2024

Kuulutus Palanutkankaan aurinkovoimahanke yleiskaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Kuulutus Palanutkankaan aurinkovoimahanke yleiskaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Tällä kuulutuksella laitetaan nähtäville Palanutkankaan aurinkovoimahankkeen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanhallitus on päättänyt kaavoitussopimuksen allekirjoittamisesta 27.11.2023 § 192.

Hankkeesta vastaava Exilion Tuulihankkeet Ky suunnittelee aurinkovoimahanketta Palanutkankaan alueelle. Alue sijaitsee Luumäen itäisessä osassa johon on tällä hetkellä kaavoitettu muun muassa työpaikka-aluetta ja tarkoitus alueelle olisi rakentaa noin 40 MW :n aurinkovoimala.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia.  Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu lähialueen asukkaita, kuntalaisia, työntekijöitä, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 8.5. – 9.6.2024 kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululle (Linnalantie 33) sekä kunnan internet-sivuille. OAS tulee asettaa kuulutuksella nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti ja kuntaan on mahdollista ottaa yhteyttä asian suhteen. OAS on nähtävillä koko kaavahankkeen ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa työn edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteeseen Luumäen kunta, tekninen toimisto, Linnalantie 33, 54500 Taavetti tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@luumaki.fi

Avaa tiedosto, ja tarkastele tarkemmin:

 

Lisätietoja

Luumäen kunnan yhteyshenkilö:

Vs. Tekninen johtaja Mikko Hiltunen Linnalantie 33 54500 Taavetti p. 040 6280 550

etunimi.sukunimi@luumaki.fi

 

Kaavan laatija:

Karttaako Oy /kaavoitusins. Hanna Nirkko

Mikkelin yliopistokeskus

Lönnrotinkatu 7

50100 Mikkeli

  1. 045 2533454

etunimi.sukunimi@karttaako.fi

 

 

Jaa sivu: