Skip to main content
Julkaistu 12.2.2024

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 12.2.2024

Kuvassa kirkkoherra Ilpo Parviainen

Kirkkoherra Ilpo Parviainen toi kunnanvaltuuston kokoukseen Luumäen seurakunnan tervehdyksen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Luumäen matkailustrategian vuosille 2024-2027. Visiona on Vetovoimainen ja saavutettava Luumäki 2027. Matkailustrategian keskeiset tavoitteet ovat vahva paikallinen matkailuidentiteetti, tunnettuuden lisääntyminen ja kohteiden sekä palveluiden parempi saavutettavuus. Luumäki haluaa olla Kaakkois-Suomen kestävän matkailun kärkikunta.

Matkailustrategiassa kuluvan vuoden tavoitteena on paikallisten toimijoiden ja kunnan yhteistyön kehittäminen. Yrittäjien kanssa strategian jalkauttaminen aloitetaan yhteisellä yritysillalla 13.3. Kunta on hakenut jo hanketukea Taavetin linnoituksen alueen kehittämiseen matkailun näkökulmasta.

Hallintosääntöuudistuksen päivittäminen tuli ajankohtaista lakimuutosten ja kunnan tehtävien muuttumisen vuoksi. Päivitystä on valmisteltu poliittisessa työryhmässä sekä valtuuston seminaareissa. Valtuusto hyväksyi kolme muutosta: hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tehtävien organisoinnin, toimivallan poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa sekä sijoitussuunnitelman hyväksymisen kunnanhallituksessa vuosittain. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on uudessa hallintosäännössä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla. Kunnan tulee seurata kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, asettaa tavoitteet ja määritellä toimenpiteet, arvioida päätösten vaikutuksia, valmistella hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus valtuustokausittain ja edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on Luumäellä panostettu vahvasti. Esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja uudistamalla Lepolassa ja rakentamalla kuntoportaat Taavettiin. Kotoutuminen, erilaiset hyvinvointia edistävät tempaukset ja kuntalaiskyselyt sekä viimeisimpänä nuorten harrastuskalenterin kokoaminen ovat käytännön Hyte-ryhmän työtä.

Valtuuston kokouspäätökset menivät esitysten mukaisesti.

 

 

 

 

 

Jaa sivu: