Siirry pääsisältöön
Julkaistu 29.4.2024

Kunnanhallituksen kokoustiedote 29.4.2024

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Katriina Ovaska toteaa työllisyystilanteen kehittyneen luumäkeläisten osalta ilahduttavasti edelleen positiiviseen suuntaan eli vastavirtaan siihen nähden, kun valtakunnallisesti työttömien määrä on kasvanut ja heitä oli 60000 enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Tämän vuoden helmikuussa Luumäellä oli 13 henkilöä vähemmän työttömänä kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan työttömiä oli helmikuussa 194 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli 10,3%.

Maaliskuulla työttömiä oli 181 henkilöä, joka oli 34 työtöntä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli 9,6 %.

Eläinlääkäritilat Taavetin kirjaston kiinteistöön


Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimen kanssa on aloitettu neuvottelut Eläinlääkäritilojen siirtämisestä kirjaston kiinteistön liiketilaan. Tila vapautuu tämänhetkisen vuokralaisen vuokrasopimuksen päättyessä kesäkuun lopussa.

Kohteeseen joudutaan tekemään ennen tilojen uudelleensuunnittelua ja vuokraamista korjaustoimenpiteitä. Vuoden 2024 talousarviossa on varattu tähän määräraha. Kunnan kannalta on järkevää rakentaa eläinlääkinnän tilat kirjaston kiinteistöön. Rakennusurakassa tehtävät toimenpiteet jäävät kunnan omassa liiketilassa vähäisemmiksi kuin selvitetyssä vaihtoehtoisessa kohteessa. Sijainnin ja palveluiden saatavuuden puolesta vaihtoehdot ovat tasavertaisia.

Vanhalla hyvinvointiasemalla olevat Eläinlääkäripalvelut on siirrettävä uusiin tiloihin, kun uusi hyvinvointiasema valmistuu. Kunnanhallitus sai teknisen lautakunnan päättämän asian tiedoksi.

 

Palanutkankaan aurinkovoimahanke

Kunnanhallitus päätti asettaa Palanutkankaan alueelle käynnistyneen aurinkovoimayleiskaavahankkeen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Maankäyttö - ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti.

Kunta ja Exilion Tuulihankkeet Ky ovat tehneet kaavoitussopimuksen viime vuoden lopussa Palanutkankaan alueelle. Palanutkankaan alue sijaitsee Luumäen itäisessä osassa, johon on tällä hetkellä kaavoitettu muun muassa työpaikka-aluetta ja alueelle olisi tarkoitus rakentaa noin 40 MW :n aurinkovoimala. Alueen tämän hetkisen kaavan mukaan työpaikka-alue on enimmäkseen toteutumatta ja alue on käytännössä metsää.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia.  Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu lähialueen asukkaita, kuntalaisia, työntekijöitä, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.

Alueelle on laadittu 2014 yleiskaavoituksen yhteydessä kattavat selvityksen muun muassa luonnon ja maiseman osalta. Vuodelta 2019 peräisin oleva luontoselvitys on luultavasti osin vanhentunut ja sitä on päivitettävä kaavoituksen yhteydessä. Maastossa tehtävät selvitykset suoritetaan vuona 2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen jälkeen laaditaan yleiskaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville. Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen laaditaan yleiskaavaehdotus, joka asetetaan myös nähtäville ja siihen pyydetään viranomaislausunnot. Mahdollisten korjausten jälkeen kunnanvaltuuston päättää kaavaehdotuksesta.

 

Kumppanuussopimus Keksintösäätiön Ideajalostamo-hankkeesta

Kunnanhallitus hyväksyi Keksintösäätiön kumppanuussopimuksen Ideajalostamo-hankkeesta. Ideajalostamo on Keksintösäätiön käynnistämä ja toteuttama kehittämishanke, joka tähtää uudenlaiseen keksijöille, innovaattoreille ja pk-yrityksille suunnattuun kehittämisen ja kaupallistamisen tukipalveluun.

Kunnan rooli kumppanina on tukea Ideajalostamo -palvelun kehittämistä omalla asiantuntemuksellaan. Kunta tuottaa Säätiölle ehdotuksia Ideajalostamon kehittämistarpeista, ja tarvittavasta asiantuntemuksesta, menetelmistä, työkaluista ja tietosisällöistä. Kunta myös viestii omien verkostojensa kautta Ideajalostamon kehittämisestä ja sen tuottamista mahdollisuuksista. Kunta toimii näissä asioissa oman toiminta-alueensa, asiantuntemuksensa ja resurssiensa puitteissa.

Sopimus ei sisällä maksuvelvoitteita kummallekaan sopijapuolelle. Sopimuksen mukaisesti kumpikin osapuoli vastaisi toiminnastaan aiheutuvista kuluista. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 5 vuotta.

 

Kunnanhallituksen kokouspäätökset menivät ehdotusten mukaan.

Jaa sivu: