Oppilaskuljetus

Luumäen kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuksessa oleville oppilaille, kun koulumatka on yli 3 kilometriä, 1.–6. luokkien oppilaille, kun koulumatka on yli 4 kilometriä sekä 7.–9. luokan oppilaille ja Taavetin lukion oppilaille, kun koulumatka on yli 5 kilometriä.


Lapsilla on oikeus päästä heitä lähinnä sijaitsevaan kouluun. Lapsi voidaan sijoittaa vanhempien halutessa toiseen kouluun, mutta tällöin lapsella ei ole enää oikeutta ilmaiseen koulukuljetukseen.

Ala- ja yläkoulujen koulukuljetukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä sivistystoimen palvelusihteeriin. Lukiolaisten koulukuljetusasioissa neuvoo Taavetin koulukeskuksen kanslisti.