Salpalinja

Suomen itärajaa myötäilee linnoiteketju Salpalinja, joka rakennettiin vuosien 1940-41 ja 1944 aikana. Puolustuslinjan tarkoituksena oli suojella Suomea sen vihollisen, silloisen Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Salpalinjan rakenteita on Suomelahdelta Lappeen asti. Vahvimmin linnoitettiin Suomenlahden ja Luumäen Kivijärven välinen osuus, siitä ylöspäin linnoitettiin vesistöjen kannakset ja tärkeimmät tieyhteydet. Rauha solmittiin ennen kuin taistelut ehtivät Salpalinjalle asti ja siksi linnoitteet ovat säilyneet tähän päivään asti. Salpalinja on nyt muistomerkki viime sodista ja se on verrattavissa muihin eurooppalaisiin II maailmansodan linnoitteisiin.


Salpalinja on yhdistelmä erilaisia yksittäisiä kanta- ja kenttälinnoitteita. Linnoitteiden sijoittelussa hyödynnettiin maaston muotoja ja vesistöjä, lisäksi rakenteet naamioitiin. Paikoitellen Salpalinjaan lisättiin syvyyttä ja varmuutta rakentamalla linnoitteita useampaan portaaseen. Kaikkiaan puolustuslinjalle rakennettiin yli 700 teräsbetonikorsua, 25 luolaa, yli 3000 puista kenttälinnoitetta, noin 350 kilometriä taistelu- ja yhdyshautaa, 225 km panssarikiviestettä ja 130 km kaivantoestettä.  Puolustuslinjaa täydennettiin puusta, kivestä ja maasta rakennetuilla kenttälinnoitteilla, tykkiasemilla ja luolilla. Salpalinja oli ja on edelleen Suomen suurin työmaa, sitä oli enimmillään rakentamassa 35 000 siviiliä, joita muonittamassa oli 2000 lottaa. Rakennusmiesten lisäksi työmailla työskenteli tuhansia linnoitusjoukkojen sotilaita. Salpalinjan bunkkeri.

Luumäki on yksi vahvimmin linnoitetuista paikkakunnista. Linnoitustyöt aloitettiin täällä jo ylimääräisten harjoitusten ja talvisodan aikana loppuvuodesta 1939. Tällöin linnoitteita rakennettiin Luumäen linjan nimellä Kivijärvestä etelään ulottuvalle alueelle sekä Väliväylän suuntaisesti. Nämä linnoitteet ovat osin jääneet Salpalinjan alle. Pääosa Salpalinjasta kuuluu täällä vahvasti linnoitettuun Suomenlahden ja Kivijärven väliseen osuuteen. Salpalinjan rakenteita löytyy myös Kivijärven saarista. Myös Taavetin taajaman länsipuolella kulkeva Hamina-Taavetti -linja on osa viime sotien aikana rakennettua linnoitekokonaisuutta. Tämä linja jäi kuitenkin keskeneräiseksi ja muun muassa  kiviesteitä kuljetettiin jatkosodan aikana tältä linjalta Karjalan kannakselle.

Salpalinjaan voi tutustua Luumäellä omatoimisesti ja opastetusti.

Itsenäisyydentien varrella oleviin Salpalinjakohteisiin voi tutustua omatoimisesti tai opastetusti, ks. Salpa-asema ja Kivijärven pato. Lusikkovuoren luola on avoinna vain tilauksesta.

Tietoja yksittäisten kohteiden avoinnaolosta ja opastuksista löytyy kohdesivujen alta. Laajemmin Luumäen ja lähikuntien kohteisiin opastuksia tarjoavat Salpalinjan Oppaat ry, tiedustelut salpalinjan.oppaat@gmail.com.