Ulkoilureitit

Luumäellä on ulkoilureittejä, jotka toimivat talvisin hiihtolatuina.


Taavetin valaistu ulkoilureitti ja kuntoilupolku

4,6 km pitkä helppo perinteinen ja luistelu-ura ja 1,9 km pitkä vaativampi osuus perinteinen ja luistelu-ura.

Taavetin valaistulta ulkoilureitiltä erkanee kuntolatu:

  • Lomakylän lenkki:

Noin 6 km pitkä helppo lenkki, jossa perinteinen ja luistelu-ura, reitti kulkee osin metsässä ja osin voimalinjan alla.

  • Perälän lenkki

 erkanee Lomakylän lenkistä. Perinteisen ja vapaahiihdon ura, 5,8 km.

 Jurvalan valaistu ulkoilureitti

 Noin 1,5 km pitkä helppo lenkki, jossa perinteinen ja luistelu-ura.

Jurvalan valaistulta ulkoilureitiltä erkanee seuraavat kuntoladut:

  • 1. Jurvala - Kuutoskartanon jääreitti:
    • Noin 16 km edestakaisin, jäällä kulkeva perinteisen latu-ura, jonka varrella Pärsäniemen laavu. Latu tehdään huomioiden jääolosuhteet.
  • 2. Jurvala-Kotkaniemi -latu:
    • Noin 10 km pitkä lenkki, helppo perinteisen latu-ura, joka kulkee osin metsässä ja osin jäällä.

Okkolanlenkki

Noin 10 km pitkä, helppo perinteisen latu-ura, joka kulkee kaasulinjalla sekä metsässä.

Kannuskoskenlatu

Noin 13 km lenkki, keskivaikea/helppo perinteisen latu-ura, joka kulkee pellolla sekä metsässä. Reitin varrella Karhulammenlaavu.

Koiralatu

noin 2,5 km helppo perinteinen- ja luistelu-ura. Ukko-Pekan kaarelta lähtevä latu-ura.

Tekninen toimi tiedottaa laduista vielä seuraavaa:

Arkisin Taavetin valaistu latu, Kuutoskartanon lenkki, Koiralatu sekä Mastonlenkki hoidetaan normaalin työajan puitteissa. Viikonloppupäivystystä laduilla ei ole, mutta runsaiden lumisateiden päätyttyä viikonloppuna pyrimme avaamaan pääosin Taavetin (kunnan omassa hoidossa olevat) ladut.