Infopisteet

In English below.

Itsenäisyydentiellä on kaksi infopistettä ja kesäksi 2020 on valmistunut Vt6 levähdysalueille Taavetin länsipuolelle sekä Vt26 Taavetin eteläpuolelle pienet infotaulut, jotka kertovat lyhyesti Itsenäisyydentiestä ja paikalla suunnitellusta ja osin rakennetusta viime sotien aikaisesta Hamina-Taavetti - puolustuslinjasta. 

Piha-alueella on esillä koko Itsenäisyydentietä esittelevät infotaulut. Sisätiloissa on jaossa esitteitä sekä lisätietoa lähialueen kohteista.

Läntinen infopiste sijaitsee Satun Makioilla Rantsilanmäellä valtatien tuntumassa, osoitteessa Urontie 1, opasteet Vt6:lta. Muutaman kilometrin päässä sijaitsevat ovat Luumäen kirkonmäki ja Taavetin linnoitus.

Itäinen infopiste sijaitsee Kahvi-Pakarilla Jurvalassa, osoitteessa Saarentie 1, opasteet Itsenäisyydentieltä. Lähistöllä on muun muassa Salpalinjan kohteita ja Kotkaniemi.

Infopisteissä voit suunnitella eri kohteisiin tutustumista, nauttia kahvista tai lounaasta. Herkkuja löytyy myös matkaevääksi tai tuliaiseksi. Tilaa riittää isommallekin joukolle.

Tutustu infopisteiden päivittäiseen tarjontaan, muihin palveluihin sekä aukioloaikoihin niiden omilta kotisivuilta ja Facebookista.

www.satunmakiat.fi ja www.kahvipakari.fi

Itsenäisyydentien läntinen infopiste ja kahvila Satun Makiat

Satun Makioiden logo.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet

Itsenäisyydentie itäinen infopiste ja Kahvi-Pakari

Kahvi-Pakarin logo.

Paikka maastokartalla

Google maps ajo-ohjeet


Information points 

There are two information points on Itsenäisyydentie road and by summer 2020 small information boards for Highway 6 to the west of Taavetti and Highway 26 south of Taavetti was completed, giving a brief overview of Itsenäisyydentie road and the Hamina-Taavetti line of defense planned and partly built on site. 

Information boards presenting the entire Itsenäisyydentie road are on display in the courtyard area. Indoors, brochures and information on nearby properties are available. 

The western information point is in Satun Makiat on Rantsilanmäki near the Highway, at Urontie 1, signs from Highway 6. A few kilometers away are Luumäki Church Hill and Taavetti Fortress. 

The eastern information point is in Kahvi-Pakari in Jurvala, at Saarentie 1, signs from Itsenäisyydentie road. Nearby points of interest also include Salpa line and Kotkaniemi. 

At the information points you can plan to explore different destinations, enjoy a coffee or lunch. Delicacies can also be found for travel or as a gift. There is also enough space for a larger group. 

Check out the daily offer of the information points, other services and opening hours on their own websites and Facebook. 

www.satunmakiat.fi and www.kahvipakari.fi 

Western Information point and Café Satun Makiat 

The place on a terrain map

Google maps driving directions

Eastern Information point and Kahvi-Pakari 

The place on a terrain map

Google maps driving directions