Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Jussila Power Oy:n hakemukseen Juvainsaarensuon pohjoisosan turvetuotannon ympäristöluvan vesienkäsittelyä koskevan lupamääräyksen 2 muuttamisesta.

Kuulutus ja päätös ohessa liitteinä.

Liitetiedostot: