Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö kuuluttaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kartoituksen pohjalta tehdyn esityksen Kymijoen vesistön Mäntyharjun reitin alaosan ja Valkealan reitin koski- ja virta-alueiksi.

Asiasta annettu kuulutus ja päätösluonnos ovat nähtävillä liitteissä.

Asiakirjat ovat nähtävillä Luumäen kunnan kotisivuilla 22.4. - 17.5.2021.