Ulkomainonta vuoden 2021 kuntavaaleissa

Kunnanhallituksen päätöksen 29.3.2021 § 66 perusteella vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi Luumäen kunnassa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 19.5.2021.

Ulkomainonta keskitetään seuraaviin paikkoihin, joihin kunta toimittaa vaalimainoskehikot:

Taavetti:       Linnalantie 47, Linnalantien varsi torin alueella

Jurvala:        Jurvalankuja 2, entisen Tavernan tontti

Lisätiedot: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Metsämuuronen, p. 040 848 3788

Luumäellä 21.4.2021
Luumäen kunnanhallitus