Ulkomainonta eduskuntavaaleissa

Kunnanhallituksen päätöksen 14.1.2019 § 7 perusteella vuoden 2019 eduskuntavaalin ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi Luumäen kunnassa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 27.3.2019.

Ulkomainonta keskitetään seuraaviin paikkoihin, joihin kunta toimittaa vaalimainoskehikot:
Taavetti:     Linnalantie 47, Linnalantien varsi torin alueella
Jurvala:   Jurvalankuja 2, entisen Tavernan tontti

Lisätiedot: Keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Metsämuuronen p. 040 189 3340

Luumäellä 7.3.2019
Luumäen kunnanhallitus