Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotukset Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 - 14.5.2021.

Liitetiedostot: