Ratasuunnitelma, Luumäki - Imatra tavara

Liikenne- ja viestintävirasto on päätöksellään 19.2.2019 asianumero TRAFICOM/46466/05.02.03.02/2019 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Luumäki – Imatra tavara.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 22.2. – 24.3.2019. osoitteessa Luumäen kunta, Linnalantie 33  54500 Taavetti. (Ratalaki 90 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Maija Salonen, puhelin +358 29 534 38841 ja sähköposti maija.salonen@vayla.fi, jolta voi myös tilata jäljennöksen hyväksymispäätöksestä.

Luumäen kunta 21.2.2019
Kunnanhallitus