Luumäki-Rasinsuo, ratasuunnitelma

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman laatimisen aloittamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on julkaistu 9.11.2022, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Irmeli Hakola, puhelin  029 534 3377, etunimi.sukunimi@vayla.fi.