Luumäen rantaosayleiskaavan muutosehdotus kiinteistöllä Päivölä nähtävillä 9.9. – 10.10.2021

Kunnanhallitus on 2.9.2021 § 187 päättänyt asettaa Luumäen kunnan rantaosayleiskaavan muutosta tilaa Päivölä 441-445-3-35 koskevan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä yleiskaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Asiakirjat ovat nähtävänä 9.9. – 10.10.2021 oheisissa liitteissä sekä Luumäen pääkirjastossa osoitteessa Virastotie 2, Taavetti.

MRA 30 §:n mukaan kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävänäoloajan päättymistä Luumäen kunnanhallitukselle

  • sähköpostilla osoitteeseen kunta@luumaki.fi tai
  • postitse ositteella Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Lisätietoja antavat tarvittaessa kaavan laatija DI Pertti Hartikainen, 0400-425390, phartikainen@kolumbus.fi sekä Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén 040-8445593, erik.forsten@luumaki.fi.

8.9.2021
Luumäen kunnanhallitus