Luumäen pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkastanut Luumäen pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset lain mukaisiksi.
Kuulutus luokitus- ja rajausmuutoksista on oheisessa liitteessä.

Kuulutus on nähtävillä kunnan kotisivuilla 25.2. – 6.4.2021. välisen ajan.