Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022 - 2027

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022–2027 ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue) 21.12.2021–27.1.2022 välisen ajan. Ruotsinkieliset asiakirjat löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutussivulta.

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä liitteineen (muistio ja valitusosoitus)
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 sekä suunnitelmaan sisältyvä ympäristöselostus