Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireillä olosta Luumäen Energia Oy