Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireillä olosta Lujabetoni Oy