Kuulutus maa-aineslupapäätöksen antamisesta

Luumäen kunnan ympäristölautakunta on käsitellyt tiloille Rapaharju Rn:o 1:143 ja Muukka Rn:o 1:124 Luumäen kunnan Nuppolan kylässä maa-aineslupahakemuksen ja tehnyt päätöksen sen hyväksymisestä.

Maa-aineslupapäätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteerin virkahuoneessa (Linnalantie 33, 54500 Taavetti) 11.12.2020 – 18.1.2021.

Päätöksestä on valitusoikeus 18.1.2021 mennessä Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä. 

Lisätietoja: Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen 040-5686818 

Luumäellä 10.12.2020

Ympäristölautakunta