Kuulutus koetoimintalupapäätöksen antamisesta ja julkipanosta

 

Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on käsitellyt Green Company Oy:n ilmoituksen koeluonteisesta toiminnasta ja tehnyt päätöksen sen hyväksymisestä. Lupapäätös koskee jätteen muuttamista energiaksi Luumäen kunnassa osoitteessa Suoanttilantie 101.

Koetoimintalupapäätös julkipannaan 26.2.2021 Luumäen kunnan verkkosivuilla ja annetaan julkipanon jälkeen. Koetoimintalupapäätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteerin virkahuoneessa (Linnalantie 33, 54500 Taavetti) 26.2 – 6.4.2021.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla YSL 191 §:ssä mainituilla tahoilla.

Lisätietoja: Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen 040-5686818. 

Luumäellä 25.2.2021 

Ympäristönsuojelusihteeri