Kuntavaaleissa 2021 valittavien valtuuutettujen määrä sekä vaaliasiakirjojen toimittaminen

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Kuntavaaleissa valitaan Luumäen valtuustoon 23 valtuutettua (KuntaL 16 §). Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua (KuntaL 17 §).

Kuntavaalien ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5. ennen kello 16. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä.

Muutetut ehdokashakemukset ja niihin liittyvät muut vaaliasiakirjat ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Metsämuuronen Luumäen kunnantalolla, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti, seuraavina ajankohtina:

  • maanantaina               3.5.2021 klo 09.00 – 12.00
  • tiistaina                        4.5.2021 klo 12.00 – 16.00

Keskusvaalilautakunta pyytää vaaliasiamiehiä ottamaan huomioon, että ehdokashakemusten jättöajan ehdoton takaraja on tiistaina 4.5.2021 ennen klo 16.00.

Luumäellä 21.4.2021
Luumäen kunnan keskusvaalilautakunta