Kuntavaaleissa 2021 valittavien valtuutettujen määrä ja vaaliasiakirjojen toimittaminen

Kuntavaaleissa, jotka toimitetaan 18.4.2021, valitaan Luumäen valtuustoon 23 valtuutettua (KuntaL 16 §). Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua (KuntaL 17 §).

Ehdokashakemukset ja niihin liittyvät muut vaaliasiakirjat ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Kaisa Kausto-Uski Luumäen kunnantalolla, os. Linnalantie 33, 54500 Taavetti, seuraavina ajankohtina:

  • perjantaina                  5.3.2021 klo 09.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00
  • tiistaina                        9.3.2021 klo 09.00 – 11.00 ja 12.00 – 16.00

Keskusvaalilautakunta pyytää vaaliasiamiehiä ottamaan huomioon, että ehdokashakemusten jättöajan ehdoton takaraja on tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00.

Luumäellä 20. tammikuuta 2021
Luumäen kunnan keskusvaalilautakunta