Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttaminen koskien tilaa Haapakallio 1:16

KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISTA KOSKEVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA KAAVALUONNOS KOSKIEN TILAA HAAPAKALLIO 1:16 YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ  13.6. -  15.7.2019

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 § 114 päättänyt käynnistää Kivijärven rantaosayleiskaavamuutoksen koskien tilaa Haapakallio 1:16.

Lisäksi kunnanhallitus päätti asettaa Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 13.6. - 15.7.2019. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävänä Luumäen kunnan teknisellä osastolla, os. Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI sekä oheisissa liitteissä.

Kaavaluonnosta koskevat muistutukset tulee jättää nähtävillä oloaikana 15.7.2019 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle, os. Linnalantie 33,  54500  TAAVETTI.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavan laatija DI  Pertti Hartikainen/Karttaako Oy, phartikainen@kolumbus.fi  puh. 0400 425 390 tai tekninen johtaja Erik Forstén erik.forsten@luumaki.fi puh. 040 844 5593.

Luumäellä 12.6.2019
Luumäen kunnanhallitus