Halmeenpelto-Virastotie-Patteritie asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva kaavaluonnos

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.5.2019 § 91 päättänyt asettaa päivämäärällä 18.4.2019 laaditun Halmeenpelto-Virastotie-Pateritie asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevan kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA:n 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 16.5. – 15.6.2019 väliseksi ajaksi.

Asiakirjat ovat nähtävänä Luumäen kunnan teknisellä osastolla, os. Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI, sekä oheisissa liitteissä.

Kaavaluonnosta koskevat muistutukset tulee jättää nähtävillä oloaikana 15.6.2019 klo 15.00 mennessä Luumäen kunnanhallitukselle, os. Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavan laatija Pertti Hartikainen p.0400 425 390, phartikainen@kolumbus.fi tai Luumäen kunnan tekninen johtaja Erik Forstén p. 040 844 5593, erik.forsten@luumaki.fi

Luumäellä 15.5.2019
Luumäen kunnanhallitus