Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Huuhonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamisesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen (ESAVI/43443/2019) Huuhonsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamisesta.
Aluehallintovirasto rauettaa Itä-Suomen ympäristölupaviraston Metro-Turve Oy:lle 15.6.2005 myöntämän ympäristöluvan Nro 55/05/2.

 

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.5. - 15.6.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.