Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kuuulutus oheisessa liitteessä.

Kuulutus on nähtävillä kunnan kotisivuilla 3.6. - 2.7.2021 välisen ajan.

Liitetiedostot: