Siirry pääsisältöön
Julkaistu 10.3.2023

Suurikankaan Tuulivoimahankkeesta

 

Ihmisiä istumassa Tuulivoimatilaisuudessa

Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen järjestämässä Suurikankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) yleisökuulemistilaisuuden keskusteluissa keskiviikkona 8.2. nousi esiin Valtioneuvoston kanslian julkaisema tutkimus, johon pääsee tutustumaan oheisen linkin kautta 

Infraääni ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua – tutkimushankkeen loppuraportti julkaistu - Valtioneuvoston kanslia (vnk.fi)

Tästä linkistä pääsee tutustumaan hankkeen arviointiohjelmaan Ymparisto > Luumäen Suurikankaan tuulivoimahanke, Myrsky Energia Oy

 Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä 5.4. mennessä

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi  tai postitse Kaakkois-Suomen ELY -keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

 

Hankkeen kuvaus

 

Myrsky Energia Oy:n tuuli- ja aurinkovoimapuistohanke sijoittuu Luumäen kunnan lounaisosaan, lähimmillään noin 2 km länteen Taavetin kuntakeskuksesta Suurikankaan alueelle. Valtatie 6 ja rautatie ovat hankealueen pohjoispuolella. Alueelle on suunnitteilla enintään 15 tuulivoimalaa ja 76 ha suuruinen aurinkovoimala-alue.

 

Tuulivoimaloiden korkeus eli voimalan napakorkeus on korkeintaan 200 metriä ja kokonaiskorkeus näin ollen korkeintaan 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 1 600 ha. Hankealueella on poistumassa olevia turvetuotantoalueita ja metsätalouskäytössä olevia maita. Aurinkopaneelit on suunniteltu sijoitettavaksi käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle.

 

Sähkönsiirtoreitti

 

Hankkeen kytkemistä valtakunnanverkkoon tutkitaan ensisijaisesti hankealueen pohjoisosaan rakennettavalta sähköasemalta noin 0,5 km päässä hankealueen pohjoispuolella kulkevaan Yllikkälä–Koria 110 kV voimajohtoon. Liityntä tapahtuu joko maakaapelilla tai ilmajohdolla.

Alueen pohjoispuolella sijaitsee Fingridin Yllikkälä–Koria 110 kV voimajohto. Toisena vaihtoehtona on hankealueen eteläpuolelle sijoittuva Fingridin Yllikkälä–Koria 400 kV:n voimajohto.

 

 

 

Jaa sivu:
TODO näytetään tuotannossa??