Rakentamisen luvat

Rakennushankkeen aloittavan tulee huolehtia siitä, että rakentamista koskeva suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien määräyksien, säännösten ja myönnetyn luvan mukaisesti.


Uudisrakentamiseen ja suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa, jonka myöntää kunnan rakennustarkastaja. Lupien tarve, hakeminen ja täyttäminen muodostavat vaativan kokonaisuuden, jossa asiantuntija, kuten kunnan rakennustarkastaja, on avuksi.

Alla on listattu eri lupahakemuksiin tarvittavat asiakirjat. Lupahakemus palautetaan osoitteeseen Luumäen kunta, Rakennusvalvonta, Linnalantie 33, 54500 TAAVETTI.

Rakennuslupahakemuksen asiakirjat

 • Rakennuslupahakemus
  • Asemapiirros (1:500) 3 kpl
  • Pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus (1:100 tai 1:50) 3 kpl
  • Tontin omistusoikeuden selvitys (kauppakirja, lainhuuto, vuokrasopimus ym.)
 • Ilmoitukset naapureille
 • Esiselvityslomake jätevedenkäsittelymenetelmän valintaan kiinteistölle
 • tai Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • Vastaavan kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus
 • Rakennushankeilmoitus RH1
 • Mahdollinen poikkeamispäätös

Toimenpidelupahakemuksen asiakirjat

 • Toimenpidelupahakemus
  • Asemapiirros (1:500) 3 kpl
  • Pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus (1:100 tai 1:50) 3 kpl
  • Tontin omistusoikeuden selvitys (kauppakirja, lainhuuto, vuokrasopimus ym.)
 • Ilmoitukset naapureille
 • Esiselvityslomake jätevedenkäsittelymenetelmän valintaan kiinteistölle
 • tai Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä
 • Vastaavan työnjohtajan hakemus
 • Rakennushankeilmoitus RH1 (tarvittaessa)

Toimenpideilmoitus

 • Toimenpideilmoitus
  • Asemapiirros (1:500) 2 kpl
  • Pohja- ja julkisivupiirustukset (1:100 tai 1:50) 2 kpl
  • Tontin omistusoikeuden selvitys (kauppakirja, lainhuuto, vuokrasopimus ym.)
 • Ilmoitukset naapureille