Vesilaitos tiedottaa hintojen sekä toimitus- ja sopimusehtojen muutoksista

Vesilaitoksen maksutaksa 2020

Luumäen kunnanvaltuusto on 11.11.2019 § 27 vahvistanut vesilaitoksen maksutaksan.
Taksa sisältää mm. seuraavat käyttö- ja perusmaksujen hinnat 1.1.2020 alkaen.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % (suluissa veroton hinta).

Käyttömaksut

  • vesi 2,01 €/m3 (1,62)
  • jätevesi 2,75 €/m3 (2,22), yhteensä 4,76 €/m3 (3,84).

Perusmaksut

  • vesi 18,60 €/vuosi (15,00)
  • jätevesi 18,60 €/vuosi (15,00), yhteensä 37,20 €/vuosi (30,00).
     

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot ja
liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot

Luumäen kunta on päivittänyt vuodesta 2001 asti voimassa olleet vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot sekä liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot vastaamaan vesihuolto- ym. lainsäädännön muutoksia.

Päivitys perustuu Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n hyväksymiin suosituksiin, jotka Vesilaitosyhdistys on laatinut yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja Kuluttajaviraston kanssa.

Valtuusto on 11.11.2019 § 26 hyväksynyt uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot, jotka tulevat voimaan 1.3.2020.

Vesilaitoksen taksa sekä toimitus- ja sopimusehdot ovat nähtävissä oheisina liitteinä ja ne postitetaan vesihuollon asiakkaille 18.11.2019.

Luumäki 14.11.2019

Tekninen osasto