Vesilaitos tiedottaa 22.12.: Taavetin verkostoveden fluoridipitoisuus ylittää talousvedelle asetetun laatuvaatimuksen raja-arvon

Julkaistu 22.12.2021 klo 12:50

Luumäen kunnan vesilaitos ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tiedottavat

Taavetin verkostoveden fluoridipitoisuus ylittää talousvedelle asetetun laatuvaatimuksen raja-arvon

Taavetin verkostovedestä otetussa vesinäytteessä 23.11.2021 ja 20.12.2021 fluoridipitoisuus ylittää talousvedelle asetetun laatuvaatimuksen raja-arvon. Talousvedelle asetettu laatuvaatimuksen raja-arvo on 1,5 mg/l ja 23.11. näytteessä fluoridia oli 1,6 mg/l. Uusintanäytteellä 20.12. varmistettuna fluoridiarvo oli samainen 1,6 mg/l. Taavetin verkostoalue on rajattu oheisiin karttaliitteisiin vaaleanpunaisella viivalla.

Fluorideja esiintyy alueen pohjavedessä johtuen maaperän ja kallioperän luontaisista ominaisuuksista. Fluoridilla on terveydelle sekä hyötyjä että haittoja. Pieni annos on hyödyllistä karieksen ehkäisyssä, mutta suuremmat annokset ovat haitaksi hampaille ja luustolle. Fluoridia saadaan ravinnosta, juomavedestä ja fluoria sisältävistä hampaidenhoitotuotteista.

Fluoridin määrää juoma- ja ruokavedessä voi vähentää korvaamalla osan juoma- ja ruokavedestä esimerkiksi pullovedellä. Raja-arvon ylitys on vähäinen, mutta erityisesti imeväisikäisten lasten ja odottavien äitien juomavedestä saatavan fluoridin määrää suositellaan alentamaan korvaamalla osa juomavedestä pullovedellä.

Jurvalan Salen tuulikaapin vesipisteestä voi hakea myös vettä kaupan aukioloaikoina. Jurvalan verkostoalueen fluoridipitoisuus on pienempi (23.11. näytteessä 0,76 mg/l) Jurvalan vedenottamolla tapahtuvan veden käsittelyn vuoksi.

Luumäen kunnan vesilaitos on korjaavana toimenpiteenä vähentänyt Keijaskankaan vedenottamolta johdettavan veden määrää. Kuitenkin fluoridiarvo on korkealla myös Taavetin vedenottamolla, joten vesilaitos valmistelee lisätoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Uusintanäyte otetaan tammikuun aikana ja sen tuloksista tiedotetaan viimeistään viikon 6 aikana.

Lisätietoja:                         

Luumäen kunnan vesilaitos: Tekninen johtaja Erik Forstén p. 040 844 5593
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi: terveystarkastaja Taina Rajala p. 040 5100 265, terveystarkastaja Anni Antikainen p. 040 759 6746