Perusopetuksessa siirrytään takaisin lähiopetukseen 14.5.2020 alkaen

Valtioneuvosto päätti 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Lukiot jatkavat etäopetuksessa lukuvuoden loppuun asti.

Perusopetuksessa oppilaan tulee osallistua lähiopetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Etäopetusta ei siis voida jatkaa 14.5.2020 alkaen. Oppilashuollon tarjoaminen jatkuu lähiopetukseen palaamisen jälkeenkin. Koulukuljetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti.

 Luumäen kunta noudattaa opetuksen järjestämisessä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä aluehallintovirastojen antamia viranomaisohjeita. Opetuksen järjestämisessä keskeisin lähtökohta on turvallisuuden ja terveellisyyden turvaaminen. Oppilaiden huoltajia on tiedotettu aktiivisesti lähiopetukseen palaamisen tarkemmista käytänteistä Wilma-palvelun kautta.

Oppilaiden huoltajille on painotettu olevan ensiarvoisen tärkeää, että kouluun tullaan vain terveenä. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänet ohjataan valvotusti terveydenhoitajan taukotilaan odottamaan, että huoltaja noutaa hänet kotiin.

Opettajat perehdyttävät oppilaat 14.5.2020 normaaliajan koulutyöstä poikkeaviin toimintatapoihin (mm. suojautumis- ja hygieniatoimet, välitunnit ja kouluruokailu). Keskeinen periaate on, että tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään niin oppilasryhmien, henkilökunnan kuin kouluyksiköidenkin välillä. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Kunnan tekninen toimi toteuttaa siivouksen tavanomaista tehokkaammin Työterveyslaitoksen antamien siivousohjeiden mukaisesti.

Loppukevään lähiopetusviikkoina pyritään kartoittamaan tukiopetus- ja tuentarve syksyä varten. Tavoitteena on kerätä kokemuksia opetuksen järjestämisestä mahdollisia ensi lukuvuoden poikkeusolojakin varten.

Lisätietoja antaa
Sivistystoimenjohtaja Kai Könönen, etunimi.sukunimi (a)luumaki.fi, p. 040 7123 994