Kunta ja kauppiaat kehittävät Taavetin toria käyttäjäpalautteen pohjalta

Tori kunnan Kevätpäivillä 2019

Kunnan tekninen lautakunta on asettanut Taavetin torin kehittämisen yhdeksi keskeisimmistä tavoitteistaan vuodelle 2020. Se käsitteli 17.10. kesällä vastaanottamansa 59 toripalautetta aikeenaan ottaa ne huomioon alueen kehittämisessä. Toiveet sen onnistumisessa ovat korkealla palautekyselyn ja torimyyjien näkemyksen avulla jo tehtyjen ja vielä toteutettavien muutoksien johdosta.

Keväällä valmistuneeseen peruskorjaukseen ollaan palautteen perusteella tyytyväisiä eikä alueella ole tarvetta mittaviin muutoksiin rakenteissa tai varustelussa. Lautakunta kohdistaa kehitystoimenpiteet sen sijaan toritoiminnan sujuvoittamiseen ja luumäkeläisten sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistamiseen; myös kesäasukkaiden kuin satunnaisien vierailijoidenkin kanssa. Viime kesän torikokemukset olivat paikallisille torimyyjille positiivisia ja he haluavat toivottaa uusia kauppiaita tervetulleiksi Taavettiin. Uudistuksia työstetään heidän kanssaan hyvässä yhteistyössä.

Luumäen kunta tarjoaa esiintymislavan kaikkien käyttöön ilmaiseksi silloin, kun siellä on viihdyttävää ohjelmaa toriväelle. Lava varataan kunnan teknisestä toimistosta tai torikahviloista niiden ollessa auki. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat saavat käyttää ilmaiseksi myös punaista mökkiä, joka sijaitsee Kuntorin ja kahvilakojujen välissä.

Torihinnastoa tarkasteltiin ja selkiytettiin palautteiden pohjalta. Hinnastoon lisättiin myös edullisia pieniä myyntipaikkoja. Kaikki päiväpaikat voi jatkossa maksaa helposti käteisellä torikahviloihin. Myyjät saavat lisäksi sijoittua aiempaa vapaammin kuorma-autoille varatulle myyntialueelle.

Muista muutoksista merkittävin on torin keskellä olevan puisto-osan nimeäminen Koiratoriksi, jonne eläimetkin ovat tervetulleita. Näin myytävien torituotteiden kattaus voi säilyä edelleen laajana, mutta samalla mahdollistetaan lemmikinomistajien huolettomat herkutteluhetket viihtyisässä ympäristössä. Tupakointi torialueella pysyy kiellettynä, mutta torikahvioiden ja Osuuspankin välisen jalkakäytävän varrelle on järjestetty tupakointipaikka.

Tekninen lautakunta kiittää torin asiakkaita aktiivisuudesta ja pyytää palautetta myös tulevana kesänä. Mikäli niissä korostuvat jatkossa jotkin asiat, kunta pyrkii resurssien puitteissa parantamaan yhteisen kohtaamispaikan kehitystä edelleen.

Lisätietoja antaa
Kunnan tekninen johtaja Erik Forstén, 040 8445 593, etunimi.sukunimi@luumaki.fi