Kivijärven venereitti

Kivijärven venereitin maastotyöt ovat valmistuneet

Viitoitusjärjestelmä ja ilmansuunnat pitää osata, kun lähtee vesille.

 

Kivijärven veneilyreitin maastotyöt ovat valmistuneet. Veneilyreittejä on kaikkiaan 57 kilometriä Luumäen ja Lemin kuntien alueella. Leveyttä reitillä on pääosin 30 metriä, mutta siltojen alitukset ovat kapeampia. Venereitti katkeaa aina ennen siltoja, sillä kaikkiin alituksiin ei saada kohtuullisilla kustannuksilla tarpeellisia kulkusyvyyksiä. Siltojen alituksissa pitää edelleen noudattaa varovaisuutta.

Reittejä ei ole vielä virallisesti avattu. Raportit tehdyistä töistä on ensin lähetettävä Traficomiin hyväksyttäväksi. Kartat reiteistä pystytään tekemään vasta Traficomin hyväksynnän jälkeen. Tulevana talvena selvitetään, että onko Kivijärvelle mahdollista toteuttaa varsinaista merikarttaa kuten Saimaalla. Tavoitteena on tehdä painettu veneilykartta sekä mobiilisovelluskin.

Veneillessä on syytä olla perillä ilmasuunnista. Kivijärvelle pystytetyt mustakeltaiset kardinaaliviitat perustuvat ilmansuuntiin, niin kuin niiden nimetkin (etelä-, pohjois-, itä- ja länsiviitta). Lisäksi on punaisia turvavesimerkkejä reittien risteyskohdissa. Veneessä on hyvä olla ratin vieressä muistutuksena tarra, jossa on kuvat viitoista. Netistä löytyy viittojen kuvat ja selitykset sekä tilattavia tarroja. (Kuva tilattavasta tarrasta liitteenä)

Kardinaaliviitat kertovat missä ilmansuunnassa väylä on merimerkkiin nähden. Esimerkiksi pohjoisviitta kertoo, että väylä sijaitsee viitan pohjoispuolella. Kaikille pääilmansuunnille on oma viittansa. Väli-ilmansuunnille (koillinen, kaakko, lounas ja luode) ei ole omia viittoja. Jos väylä kulkee jonkin esteen, kuten matalikon tai karin koillispuolella, merkkinä käytetään joko pohjois- tai itäviittaa.

Pohjoisviitta on ylhäältä musta ja alhaalta keltainen. Eteläviitta puolestaan on ylhäältä keltainen ja alhaalta musta. Muistisääntönä voi ajatella, että pohjois-etelä-akselilla keltainen väri on vaaran suunnassa ja musta väri väylän suunnassa.

Länsiviitassa on keltaisen pohjan keskellä musta rengas. Itäviitassa puolestaan on mustalla pohjalla keltainen rengas. Aikaisemmin pääosa viitoista oli varustettu ilmansuuntaa kuvaavilla kartioilla. Länsiviitassa kartiot olivat kärjet vastakkain ja itäviitassa ylempi kartio osoitti ylöspäin ja alempi kartio alaspäin. Musta väri kertoo itse asiassa kaikissa kardinaaliviitoissa kartion kärjen suunnan.

Kardinaaliviitat sijoitetaan yleensä luotojen, matalikkojen tai karien läheisyyteen ilmaisemaan väylän tai väyläalueen reunaa.

Muitakin väylämerkkejä on käytössä, mutta Kivijärvellä on asennettu vain kardinaaliviittoja ja turvavesimerkkejä. Muutkin merkit on kuitenkin hyvä tunnistaa, jos liikkuu esim. Saimaalla tai merellä.

Veneily Kivijärvellä on turvallista, kunhan oleellisen tärkeät asiat ovat tiedossa ja vesillä liikutaan maltillisesti.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) määrittelemä alin vedenkorkeus purjehduskaudella Kivijärvellä on 74,90 metriä. Purjehduskausi alkaa 1.5. ja päättyy 31.10. Alimpaan purjehduskauden  vedenkorkeuteen 74,90 metriin on varattu yhden metrin turvavesisyvyys (73,90 metriin asti). Koko reitti on puhdas kivistä ja muista esteistä tasoon 73,90 asti.Kivijärven vedenpinta on nyt 75,15 metrissä eli tällä hetkellä reitillä on turvasyvyyttä 1,25 metriä. Vedenpintaa säännöstellään Huopaisenvirran padolla, eikä se saa mennä 75,05 metrin alle.

Lisätietoja: Itsenäisyydentie maalla ja vesillä – hanke, projektipäällikkö Juha Tervonen p. 0405686818

Itsenäisyydentie maalla ja vesillä on yleishyödyllinen investointihanke ja sen kustannusarvio on 229 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.  Rahoitus muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Julkinen rahoitus kattaa 100 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Luumäen ja Lemin kunnan yhteinen osuus on 68 700 euroa. Lemin kunnan osuus 8500 euroa kattaa kolmasosan venereitin kustannuksista, loput kustannukset ja toiminnot toteutuvat Luumäen puolella. Hankkeessa merkitään Kivijärven veneilyväylät paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön, sekä rakennetaan yksi tai kaksi venelaituria ja veneenlaskupaikkaa sekä toteutetaan Itsenäisyydentien jatko. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2019 – 30.6.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Luumäen kunta ja hanke toteutetaan yhteistyössä Lemin kunnan kanssa.

Lisää hanketietoa on saatavilla Luumäen kunnan kotisivujen kautta. www.luumaki.fi/matkailu/matkailuhankkeet/kaynnissa-olevat-hankkeet