Jätevesijärjestelmän selvityslomake viemäriverkoston ulkopuolisen kiinteistön omistajalle

Viemäriverkoston ulkopuolisen kiinteistön omistajan tulee täyttää selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake. Täytetty lomake tulee säilyttää kiinteistöllä.

Pdf-lomakkeen voit avata ja tulostaa Ympäristöhallinnon sivuilta täältä