Auraustarjouspyyntö

Luumäen kunnan tekninen toimisto pyytää tarjouksia katujen ja piha-alueiden aurauksista ja liukkaudentorjunnasta. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla ja saatavissa teknisestä toimistosta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Erik Forstén (p. 040 8445 593, erik.forsten@luumaki.fi).

Tarjoukset on jätettävä viimeistään 28.9.2021 klo 12.00 osoitteeseen: 
Luumäen kunta, Tekninen osasto, Linnalantie 33, 54500 Taavetti tai 
sähköpostilla osoitteeseen erik.forsten@luumaki.fi

Luumäellä 2.9.2021

Tekninen lautakunta