Anna palautetta kunnan säästö- ja talouden tasapainottamissuunnitelmista

Julkaistu 25.6. klo 06:00

Luumäkeläinen, toivomme Sinun ottavan osaa kunnan uudistusten ja säästöjen suunnitteluun perehtymällä postitse kotiisi 25.6. saapuneeseen julkaisuun. Se löytyy myös alta liitteenä. Julkaisun sisältöä käydään läpi lisäksi haastatteluvideoilla.

Pureuduttuasi julkaisuun vastaathan kuntalaiskyselyyn verkossa tai lähestyt kunnan päättäjiä ja johtavia viranhaltijoita kertoen heille näkemyksesi siitä, mistä Luumäki voisi säästää ja mitä voitaisiin tehdä nykyistä tuottavammalla tavalla. Verkkokyselyyn voi vastata ja palautetta antaa 25.6.-5.8.2020. Ne otetaan huomioon elokuussa, jolloin viranhaltijat esittelevät kunnanhallitukselle omat ehdotuksensa siitä, miten säästöt toteutettaisiin. Monivaiheisen poliittisen prosessin lopuksi kunnanvaltuusto vahvistaa joulukuussa talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023.

Katso haastatteluvideot kunnan Youtube-kanavalla täällä.
Verkkokyselyyn pääset klikkaamalla tästä.
Julkaisu löytyy sähköisenä versiona tiedotteen liitteenä alta.

Miksi Luumäen pitää suunnitella ja toteuttaa säästö- ja talouden tasapainottamistoimenpiteitä 2021-2023?

Kunnanvaltuusto on linjannut, että Luumäen useamman vuoden kestänyt talouden alijäämäkierre on katkaistava. Toimintaa pitää toteuttaa niin, että talous on tasapainossa pitkällä aikavälillä. Uudistukset ja säästöt on tehtävä nyt, jotta Luumäki pärjää tulevaisuudessa.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti talouden tasapainottamistoimenpiteillä pitää saavuttaa 0,6 miljoonan euron säästö vuoden 2021 loppuun mennessä. Osaa palveluista joudutaan joiltakin osin heikentämään. 

Kunnan poliittiset ryhmät ovat yhdessä virkamiesjohdon kanssa käyneet jo säästötavoitteita ja -tarpeita ja niiden vaikuttavuutta läpi. Kuntalaisjulkaisussa ja haastatteluvideoilla esiteltyjen suunnitelmien lisäksi kunta on jo toteuttanut ja tulee toteuttamaan hallinnollisia säästöjä, joilla ei ole vaikutusta asukkaiden saamiin palveluihin.